Inwerkingtreding Nieuwe Europese Merkenwetgeving

Lydian Brunsting Actualiteiten

 

Vanaf vandaag, 23 maart 2016, treedt er nieuwe Europese Merkenwetgeving in werking. Het doel van deze nieuwe wetgeving is om het hele merkenstelsel efficiënter en consistenter te maken en op de huidige tijd aan te laten sluiten.

Wat houdt dit nu concreet in? Hieronder hebben wij de belangrijkste gevolgen van de zogenoemde ‘trademark reform package’ op een rijtje gezet.

Naamswijzigingen

Het Europese Merkenbureau, dat eerder voluit het Bureau voor de Harmonisatie binnen de Interne Markt (ook wel afgekort tot BHIM/OHIM/OAMI) heette, heeft haar naam gewijzigd, zodat deze beter aansluit bij wat zij in feite is: een instantie op het gebied van het intellectuele eigendom voor de Europese Unie. Haar naam is vanaf nu daarom het Bureau voor Intellectuele Eigendom van de Europese Unie (afgekort EUIPO).

Daarnaast zal het Gemeenschapsmerk, het merk met gelding in de gehele Europese Unie, vanaf nu Uniemerk of EU-merk gaan heten.

Let op: de officiële naam voor het Gemeenschapsmodel (het EU-model) wijzigt niet.

Voor bestaande en toekomstige EU-merkhouders heeft deze nieuwe wetgeving enkele andere gevolgen:

Tariefwijzigingen

Zo zullen onder andere de tarieven voor Uniemerken wijzigen.

Waar het tarief voor een merkaanvraag voorheen nog drie waren en diensten klassen dekte en pas vanaf de vierde klasse extra moest worden betaald, wordt nu per klasse een apart tarief berekend.

Daarnaast worden de tarieven voor het vernieuwen van merken aanzienlijk verlaagd.

Eis grafische voorstelling merk vervalt

De eis dat een merk grafisch moet worden weergegeven vervalt per 1 oktober 2017. Ook niet grafisch weergegeven merken kunnen dan worden ingeschreven, mits zij voldoende duidelijk en nauwkeurig zijn. De weg wordt hiermee vrijgemaakt voor niet traditionele merken, zoals het klankmerk en geurmerken. Denk bijvoorbeeld aan een speciaal muziekdeuntje waaraan men uw product of dienst herkent of een ander onderscheidingsteken dat niet grafisch kan worden weergegeven.

Wat wel en wat niet registreerbaar is, zal uit de praktijk moeten blijken.

Waren en diensten omschrijving duidelijk en nauwkeurig

Merkbescherming wordt verkregen in relatie tot de waren en diensten waarvoor een EU-merk is ingeschreven.

Sinds het IP-Translator arrest in 2012 zijn de eisen voor het omschrijven van deze waren en diensten verscherpt, waardoor het gebruik van te algemene termen niet altijd meer aan te raden is en het belangrijker is geworden om de waren en diensten in een merkaanvraag duidelijk en nauwkeurig te omschreven. Dit is nu ook weergegeven in de nieuwe Merkenverordening.

Voor houders van een EU-merk ingediend voor 22 juni 2012 (de datum van het IP-Translator arrest) is dit even een aandachtspunt.

Tot deze datum was het namelijk zo, dat in een merkaanvraag een algemene klasse-omschrijving kon worden gebruikt en deze vervolgens alle waren en diensten omvatte die onder de desbetreffende klasse vielen. Door bovengenoemde uitspraak van het Hof van Justitie van de EU is deze benadering dus achterhaald.

De houders van een EU-merk met een algemene klasse-omschrijving kunnen nu tot zes maanden na inwerking treden van de nieuwe Verordening, tot 24 september 2016, een verklaring bij het EUIPO indienen, dat zij ook bescherming wensen voor andere waren en diensten die niet onder de letterlijke betekenis vallen van de algemene klasse-omschrijving waarvoor hun merk is ingeschreven. Wordt deze verklaring niet ingediend, dan wordt alleen bescherming verkregen voor die waren en diensten die specifiek in de klasse-omschrijving zijn opgenomen en die voldoende duidelijk zijn.

Neemt u gerust contact met ons op om te bespreken of het raadzaam is om voor uw EU-merk een dergelijke verklaring in te dienen.

Handelsnaam gebruik ook merkinbreuk

Onder de Benelux merkenwetgeving waren we er al mee bekend, dat het gebruik van een handelsnaam ook merkinbreuk kan zijn. Dit was tot de dag van vandaag nog niet het geval onder de EU-wetgeving. Met de nieuwe Europese Merkenwetgeving komt hier ook verandering in en kan een EU-merkregistratie ook gebruikt worden om een ander het gebruik van een handelsnaam te beletten.

Optreden tegen namaak

De mogelijkheden om op te treden tegen namaakproducten zijn uitgebreid. Ook producten in transit kunnen in het vervolg onder voorwaarden in beslag worden genomen. Dit alles tenzij de merkhouder de verkoop van de producten niet zou kunnen stoppen in het land waar de goederen voor bestemd zijn.

Instandhoudend merkgebruik

In het verleden werd vaak geadviseerd een merk exact te gebruiken zoals geregistreerd om te voldoen aan het vereiste dat een merk binnen vijf jaar dient te worden gebruikt. Door de nieuwe Europese Merkenwetgeving is het nu mogelijk om het merk in een iets afwijkende vorm te gebruiken, zolang het onderscheidende vermogen maar niet aangetast wordt.

Wij adviseren u in ieder geval altijd even contact met ons op te nemen om te bespreken of bij afwijkend logo gebruik aan de nieuwe vereisten wordt voldaan.