Vormgeving

De vormgeving van een product of onderdelen voor een product kunnen op verschillende manieren worden beschermd:

MODELBESCHERMING

De meest voor de hand liggende vorm om bescherming voor het uiterlijk van uw product te verkrijgen is door middel van een modelregistratie. Naast de driedimensionale vormgeving van een product, komen ook tweedimensionale producten voor modelbescherming in aanmerking. Denk aan een behangpatroon, kaarten of logo’s.

De belangrijkste voorwaarden voor het verkrijgen van een geldige modelregistratie zijn, dat de vormgeving voor het product nieuw is en dat het model een eigen karakter heeft.

De nieuwheidseis houdt in dat er geen identiek of op onbelangrijke details afwijkend model voor het publiek beschikbaar mag zijn gesteld voor de depotdatum van het model. Een uitzondering hierop is het openbaar maken van het model een jaar voor de depotdatum.

De eis van het eigen karakter houdt in dat de algemene indruk van het model dient te verschilllen van de algemene indruk van modellen die voor de depotdatum voor het publiek beschikbaar zijn gesteld.

Wanneer aan beide vereisten is voldaan, en de vormgeving van het product niet noodzakelijk is voor een technisch effect, kan een aanvraag voor een modelregistratie voor het model worden ingediend.

Modelbescherming kan worden verkregen op nationaal en internationaal niveau.

MERKBESCHERMING

In sommige gevallen is het ook mogelijk de vormgeving van uw product als vormmerk te beschermen. Hier worden strenge eisen aan gesteld. Een belangrijk verschil met het modellenrecht is, dat de nieuwheidseis en het vereiste van het eigen karakter niet worden gesteld.

TrdMrx Legal adviseert u graag welke mogelijkheden voor u openstaan om de vormgeving van uw product te beschermen.

 

Neem contact met ons op om uw product te beschermen. Bel of maak gebruik van het contactformulier.

Bel 06 8108 9643