Merken – Oppositie

Wanneer u beschikt over een merkregistratie voor uw merk kunt u door middel van een oppositie optreden tegen derden die een merkaanvraag indienen voor een teken dat identiek of gelijkend is aan uw merk. Andersom kan de eigenaar van een oudere merkregistratie ook optreden tegen uw jongere merkaanvraag voor zover deze identiek of gelijkend is aan zijn of haar merk.

Een oppositie dient te worden ingediend binnen de daarvoor gestelde oppositietermijn. Deze termijn is zeer strikt: na overschrijding van de oppositietermijn is het niet meer mogelijk om een oppositie in te dienen en zal het merk ondanks de overeenstemming met uw merk over het algemeen toch worden geregistreerd. Vanaf dat moment worden de mogelijkheden op te treden tegen het overeenstemmende merk aanzienlijk gecompliceerder en kostbaarder, zie de pagina Merkinbreuk.

Na indiening van de oppositie bij de merkeninstanties krijgen de opponent (de merkaanvrager) en de opposant de mogelijkheid deze kwestie alsnog onderling te schikken tijdens de cooling-off periode. Dit kan soms beter voor beide partijen uitpakken gezien de onderlinge afspraken die kunnen worden gemaakt over het merkgebruik, maar ook gezien het kostenplaatje dat aan de gehele oppositieprocedure hangt. Of het mogelijk is een merkengeschil inderdaad te schikken, hangt uiteraard af van de omstandigheden van het geval, waaronder de mate van overeenstemming van beide merken en de producten en diensten waarvoor zij worden gebruikt.

Wanneer de cooling-off periode afloopt zonder dat partijen een regeling hebben getroffen, zal de oppositie verder in behandeling worden genomen door de desbetreffende merkenautoriteit. De merkaanvrager krijgt vervolgens de mogelijkheid een verweer in te dienen tegen de oppositie. Op basis van de ingediende stukken en argumenten wordt vervolgens besloten of de oppositie wordt toe- of afgewezen. Beide partijen hebben hierna nog enige tijd de mogelijkheid in beroep te gaan tegen deze beslissing.

Om er tijdig achter te komen of derden merkbescherming zoeken voor merken identiek of vergelijkbaar aan uw merk, is het verstandig een uw merk te laten bewaken. U wordt dan tijdig op de hoogte gebracht van dergelijke overeenstemmende merken. Klik hier voor meer informatie over onze merkbewakingsservice.

Neem nu contact met ons op om uw merkenkwesties te bespreken.

Bel 06 8108 9643