Octrooien

Wanneer u een nieuw product heeft ontwikkeld, kan dit product op verschillende manieren worden beschermd.

De vormgeving van een product (of onderdelen daarvan) kan in veel gevallen worden beschermd door een modelregistratie en soms ook door middel van een merkregistratie.

De naam en het logo waaronder u het product op de markt brengt, kunnen worden beschermd door middel van een merkregistratie.

Voor zowel een modelregistratie als een merkregistratie dient eerst een aanvraag te worden ingediend. De merken- en modellengemachtigde van TrdMrx Legal is hierin gespecialiseerd.

Wanneer een product een nieuwe (technische) oplossing betreft voor een bestaand probleem, kan dit product voor octrooirechtelijke bescherming in aanmerking komen. Voor het verkrijgen van een octrooi (ook wel patent genoemd) dient eerst een octrooi-aanvraag te worden ingediend. TrdMrx Legal werkt op het gebied van octrooien samen octrooigemachtigden.

Wij adviseren u in een vrijblijvend advies graag op welke wijze(n) uw product kan worden beschermd.

Neem nu contact op. Bel of email.

Bel 06 8108 9643