Nationale merkregistratie

IEMixBlueWanneer u uw merk wenst te beschermen in één of een beperkt aantal landen is een nationale merkregistratie veelal de aangewezen optie. U kunt bijna in elk land een nationale merkregistratie verkrijgen, mits u uiteraard aan alle wettelijke vereisten voldoet.

Een nationale merkregistratie is tevens de oplossing wanneer u bescherming wenst in een land dat niet is aangesloten bij het Internationale merkregistratie systeem, het EU-merkregistratie systeem of een ander regionaal merkbeschermingssysteem, of wanneer om welke reden dan ook geen merkbescherming kan worden gezocht via deze routes.

De geldigheidsduur van een nationale merkregistratie en de merkenwetgeving verschillen per land, maar over het algemeen is een merkregistratie geldig voor tien jaar, uitzonderingen daargelaten.

Een nationale merkregistratie is in verhouding tot een Internationale merkregistratie of een EU-merkregistratie vaak aanzienlijk duurder, onder andere omdat in elk land separate nationale merkaanvragen moeten worden ingediend met gepaard gaande werkzaamheden.

Wanneer u uw merk in meerdere landen wenst te beschermen, is een Internationale Merkregistratie of EU-Merkregistratie vaak al snel voordeliger. TrdMrx Legal adviseert u graag wat de beste beschermingsoptie is voor uw merk.

 

Kostenbesparend in geval van merkbescherming in slechts 1 of enkele landen.

Ideaal wanneer andere regionale/ internationale beschermingsopties niet aanwezig zijn.

In verhouding duurder dan regionale/ internationale beschermingsopties in geval van merkbescherming in meer landen.

Minder overzichtelijk dan een internationale of EU-merkregistratie in geval van meerdere nationale merkregistraties.

Neem nu contact op om uw merk internationaal te beschermen. Bel of maak gebruik van het contactformulier.

Bel 06 8108 9643