Merkonderzoek

Loop2Wanneer u een merk gebruikt of probeert te registreren dat identiek is aan / lijkt op een merk of handelsnaam van een ander, maakt u hierdoor mogelijk  inbreuk op de merk- en/of handelsnaamrechten van deze derde. Deze derde kan in een dergelijk geval juridische stappen tegen u ondernemen. Wanneer dit bezwaar succesvol is, wordt uw merkaanvraag geweigerd en/of dient u het gebruik van uw merk te staken.

Om dergelijke problemen voor te zijn is het verstandig vroegtijdig te onderzoeken of het merk dat u wenst te gebruiken reeds door een ander is geregistreerd in identieke of vergelijkbare vorm. U voorkomt daarmee in een later stadium veel problemen. Denk bijvoorbeeld aan juridische conflicten over het inbreukmakende gebruik van uw merk of over uw merkaanvraag en de tijd en de kosten die gepaard gaan met het verdedigen van uw positie. Daarnaast kunt ook denken aan hele praktische zaken zoals het op korte termijn moeten staken van het gebruik van uw merk, het moeten bedenken van een nieuwe merknaam en het re-branden van al uw producten en marketing materiaal. Dergelijke situaties kunnen veelal worden voorkomen door het uitvoeren van een merk- en handelsnaamonderzoek.

UPDATE: MERKONDERZOEKEN NU TIJDELIJK AANZIENLIJK VOORDELIGER

Onderzoeksopties

TrdMrx Legal biedt verschillende soorten onderzoeken aan. Klik op elk item om meer te lezen:

Door middel van een volledig merkonderzoek worden die merken getraceerd die gelijkenis vertonen met het merk dat u wenst te gebruiken en te registreren. Een dergelijk onderzoek wordt niet alleen verricht in geval van een nieuw merk, maar ook in het geval van een nieuwe handelsnaam. De houder van een oudere merkregistratie kan namelijk ook optreden tegen het gebruik van een jongere handelsnaam.

Op basis van de onderzoeksresultaten stelt TrdMrx Legal een risicoanalyse op, waarin wij u adviseren of en in hoeverre aangetroffen merken daadwerkelijk een probleem voor de registratie en het gebruik van uw merk of handelsnaam vormen.

Wanneer wij tijdens het onderzoek serieuze obstakels voor het gebruik en de registratie van uw merk aantreffen, bekijken wij in overleg met u of er oplossingen te bedenken zijn, zodat u uw merk toch kunt registreren en gebruiken.

Een merkonderzoek kan voor een woordelement en/of een beeldelement worden verricht en uitgevoerd worden voor een specifiek land, een combinatie van landen of een regio.

Heeft u haast? Kies dan voor het een versneld merkonderzoek in plaats van een standaardonderzoek.

Om er zeker van te zijn dat u uw merk kunt registreren en gebruiken adviseren wij naast het merkonderzoek een handelsnaamonderzoek te verrichten. De eigenaar van een oudere handelsnaam kan namelijk bezwaar maken tegen uw merk indien deze op zijn handelsnaam lijkt.

Tijdens het handelsnaamonderzoek wordt nagegaan of er in het handelsregister handelsnamen voorkomen die identiek of vergelijkbaar aan uw merk zijn en die een potentieel probleem voor het gebruik en de registratie van uw merk zouden kunnen opleveren. Let wel: omdat handelsnaamrechten in Nederland ontstaan door het gebruik van een handelsnaam en niet door registratie, kunnen ook de niet in het handelsregister ingeschreven handelsnamen een obstakel vormen voor het gebruik van uw merk.

Vaak kunt u zelf een eerste identieke check in het merkenregister verrichten om te controleren of iemand anders al een merk heeft geregistreerd dat identiek is aan uw merk. TrdMrx Legal voert dit onderzoek desgewenst gratis voor u uit.

Let wel: indien u geen identieke merken aantreft in het register, betekent dit niet dat er geen andere overeenstemmende merken of handelsnamen bestaan die een risico kunnen vormen voor het gebruik en de registratie van uw merk. Laat een volledig merkonderzoek en handelsnaamonderzoek uitvoeren om hier meer zekerheid over te krijgen.

Een ISS (Identical Screening Search) onderzoek is vergelijkbaar met een identiek onderzoek met het verschil dat uit een ISS onderzoek ook fonetisch vergelijkbare merken naar voren komen.

Dit onderzoek kan op wereldwijd (WISS), regionaal (RISS) of landelijk niveau (KISS) worden uitgevoerd.

Het voordeel van zowel een identiek als een ISS onderzoek is dat wanneer er inderdaad een identiek of fonetisch identiek merk bestaat, deze reeds in een vroeg stadium wordt ontdekt tegen relatief lage kosten.

Zowel het identieke merkonderzoek als een ISS onderzoek geven slechts een eerste indruk wat betreft de beschikbaarheid van u merk. Beide onderzoeken geven geen garantie dat er geen andere overeenstemmende merken of handelsnamen bestaan die een risico kunnen vormen voor het gebruik en de registratie van uw merk. Laat een volledig merkonderzoek en handelsnaamonderzoek uitvoeren om hier meer zekerheid over te krijgen.

Neem nu contact op om uw merk te laten onderzoeken. Bel of maak gebruik van het contactformulier.

Bel 06-81089643