Merkinbreuk

Op grond van uw merkregistratie kunt u optreden tegen derden die inbreuk maken op uw merk door het gebruik van een teken dat identiek is aan of lijkt op uw merk. Met uw merkregistratie in handen kunt u eisen dat deze merkinbreuk gestaakt wordt en onder bepaalde omstandigheden zelfs schadevergoeding van de inbreukmaker vorderen.

Anderzijds kunt u ook worden aangesproken op merkinbreuk, wanneer u een merk gebruikt dat overeenstemt met het merk van een ander. Of een dergelijke claim terecht is, hangt telkens af van alle omstandigheden van het geval.

Wanneer u een inbreuk op uw merkrechten constateert, is het zaak hier zo snel mogelijk tegen op te treden en een merken- en modellendeskundige zoals TrdMrx Legal in te schakelen die uw belangen behartigt. Ook wanneer u beschuldigd wordt van merkinbreuk is het raadzaam u door een merken- en modellendeskundige te laten vertegenwoordigen. Hoewel veel geschillen worden opgelost buiten de rechtszaal, is een gang naar de rechter in sommige gevallen onvermijdelijk.

TrdMrx Legal adviseert aan de hand van alle beschikbare en relevante informatie welke route u het beste kunt bewandelen om het conflict op korte termijn op te lossen.

Wordt er inbreuk op uw merkrechten gemaakt? Of wordt u wellicht beschuldigd van namaak? Neem geheel vrijblijvend contact met ons op om de vervolgstappen te bespreken.

Neem nu contact op. Bel of maak gebruik van het contactformulier.

Bel 06 8108 9643