Merkbescherming

Een merk is vaak een van de belangrijkste onderdelen van een onderneming. Hierdoor herkent de consument immers van wie een product of dienst afkomstig is. Het is gezien de waarde die een merk voor een onderneming heeft, dan ook niet meer dan logisch deze juridisch goed te beschermen.

Door een merkregistratie verkrijg je het exclusieve recht om je merk in het economisch verkeer te gebruiken en op te treden tegen inbreuk op je merkrechten door derden. Daarnaast kan je je merkrecht exploiteren door licenties om het merk te gebruiken aan derden te verlenen of door je merkrechten geheel of gedeeltelijk te verkopen aan een derde.

Degene die het eerst een merk registreert, wordt de rechthebbende op het merk.

In de praktijk wordt het beschermen van merknamen en logo’s nog wel eens vergeten met alle gevolgen van dien.

Zonder merkregistratie heb je namelijk geen merkrechten en is het dus niet mogelijk deze in te roepen tegen een derde die jouw merk of een vergelijkbaar merk gebruikt. Daarnaast bestaat het risico dat deze derde het merk eerder dan jou registreert en dus de merkrechten op de merknaam verkrijgt.

Verhalen van ondernemers die niet bij merkbescherming hebben stilgestaan en hun merk moeten wijzigen, nadat zij door een derde worden aangesproken vanwege inbreuk, komen met regelmaat voor. Door het niet beschermen van hun merk lopen deze ondernemers op verschillende manieren (financieel) risico. Denk naast het moeten staken van het gebruik van het merk bijvoorbeeld aan de kosten die gepaard gaan met het bedenken van een nieuw merk, het aanpassen van een merk in alle marketingmaterialen, plus het eventueel betalen van schadevergoeding.

Voorkom dat je in een dergelijke situatie verstrikt raakt en neem contact met ons op om te bespreken welke stappen dienen te worden genomen om jouw merk te beschermen.

Een merkregistratie kost gemiddeld nog geen kop koffie per week.

Als merk zijn onder andere te beschermen merknamen, logo’s, kleuren en vormgeving. Lees hier meer over merkregistraties.

Stappen

Onderzoek

Alt Text

Registratie

Alt Text

Bewaking

Alt Text

Neem nu vrijblijvend contact op voor meer informatie.

Bel 085-3030618