Merkaanvraag – Procedure

Voor het verkrijgen van merkbescherming voor uw merk is in de meeste landen een merkregistratie nodig. Deze merkregistratie wordt verkregen na indiening van een merkaanvraag bij en acceptatie daarvan door de nationale en internationale merkenautoriteiten.

Hoewel de procedures voor het behandelen en beoordelen van merkaanvragen wereldwijd nog niet volledig hetzelfde zijn, zijn deze door uniformering van wetgeving in veel landen al wel op grote lijnen gelijk. Desondanks komen er nog regelmatig verschillen voor in de uitleg van regelgeving. De reden waarom TrdMrx in het kader van merkbescherming samenwerkt met een internationaal netwerk van specialisten op het gebied van het intellectuele eigendomsrecht.

Hieronder hebben wij de merkaanvraag-procedure voor u uiteen gezet zoals deze in grote lijnen in veel landen geldt. Klik op elk onderdeel om meer te lezen.

 

In de merkaanvraag voor uw merk dient te worden aangegeven voor welke producten en/of diensten u uw merk wenst te beschermen. In een merkaanvraag kunnen meerdere producten en diensten worden opgenomen. Deze producten en diensten worden volgens vaste regelgeving ingedeeld in specifieke klassen.

In overleg met u stellen wij een passende waren en diensten omschrijving op, welke niet alleen is gericht op een snelle acceptatie van uw merkaanvraag door de merkenautoriteiten, maar ook op de huidige en toekomstige plannen die u heeft met uw merk. Bent u op relatief korte termijn van plan meer producten en/of diensten onder uw merk op de markt te brengen? Ook deze producten en/ diensten kunnen worden opgenomen in uw merkaanvraag.

Voor een algemeen overzicht van waren en diensten kunt u op onze pagina met de algemene internationale classificatie van waren en diensten terecht. Let wel: dit algemene overzicht is slechts een leidraad. Bij het indienen van de merkaanvraag mag – en moet in sommige gevallen – een meer specifieke opgave worden gedaan van de producten en diensten waarvoor u merkbescherming zoekt.

Na indiening van de merkaanvraag wordt deze eerst inhoudelijk getoetst door de merkenautoriteiten. Er wordt onder andere gekeken of het merk voldoende onderscheidend vermogen heeft. Wanneer een merk onderscheidend vermogen mist, kan de merkaanvraag geweigerd worden. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn wanneer een merk beschrijvend is voor de waren en/of diensten waarvoor het wordt gebruikt. U kunt dergelijke beschrijvende termen niet monopoliseren.

Hoewel er mogelijkheden zijn om merkbescherming te verkrijgen voor dergelijke beschrijvende merken door bijvoorbeeld het toevoegen van beeldelementen, moet er rekening mee worden gehouden, dat de beschermingsomvang van een dergelijk merk gering is.

TrdMrx Legal attendeert u reeds in de voorbereidingsfase van uw merkaanvraag op potentiële weigeringsgronden voor zover wij denken dat deze aanwezig kunnen zijn. Ook denken wij met u mee hoe uw merk ondanks de eventuele aanwezigheid van weigeringsgronden wellicht toch geregistreerd kan worden.

Mocht uw merkaanvraag worden geweigerd en bent u het niet met deze weigering eens? U kunt dan vaak een bezwaar tegen deze beslissing indienen. Mocht dit bezwaar niet of slechts deels worden gehonoreerd, dan kan eventueel nog in hoger beroep worden gegaan.

Na acceptatie van uw merkaanvraag op inhoudelijke gronden wordt deze gepubliceerd. Vanaf dat moment kunnen derden op basis van oudere rechten gedurende een beperkte periode, de oppositietermijn, bezwaar maken tegen uw merkaanvraag door middel van een oppositie.

U krijgt in geval van een oppositie tegen uw merkaanvraag allereerst een korte periode om het geschil met de wederpartij te schikken. Wanneer u er niet uitkomt met de wederpartij, wordt u in de gelegenheid gesteld uw merkaanvraag te verdedigen. De officiële instanties zullen uiteindelijk een beslissing nemen over de oppositie op basis van de feiten en argumenten die beide partijen hebben ingediend. Indien een oppositie wordt toegewezen, wordt uw merkaanvraag geweigerd. U kunt tegen de toewijzing van een oppositie in beroep gaan.

 Wanneer de oppositie wordt afgewezen of in het geheel geen oppositie wordt ingediend, wordt uw merk ingeschreven en verkrijgt u een merkregistratie voor de duur van in beginsel tien jaar. Na deze tien jaar kan de merkregistratie in principe onbeperkt voor telkens tien jaar worden verlengd tegen de betaling van een vernieuwingstarief. Wanneer uw merk in ons termijnbewakingssysteem is opgenomen, informeren wij u tijdig over deze vernieuwingsmogelijkheid, zodat u hier geen verder omkijken naar heeft.

Na registratie van uw merk is het belangrijk om uw merk te bewaken. Door het opnemen van uw merk in onze merkbewakingsservice worden de relevante merkenregisters gemonitord op merkaanvragen voor identiek of gelijkende merken ingediend door derden. Wanneer niet wordt opgetreden tegen dergelijke merkaanvragen, worden deze over het algemeen geregistreerd, iets dat nadelig kan zijn voor de beschermingsomvang en de waarde van uw merkregistratie. Het is daarom belangrijk tijdig optreden tegen identieke of gelijkende merkaanvragen. Klik hier voor meer informatie over onze merkbewakingsservice.

Neem nu contact op om uw merk te beschermen. Bel of maak gebruik van het contactformulier.

Bel 06 8108 9643