Veelgestelde vragen


 

Ideeën

Voor het beschermen van uw idee is het allereerst belangrijk dat u uw idee vorm geeft. Zolang u uw idee alleen in uw hoofd leeft, kunt u hier geen bescherming voor krijgen. Wanneer u uw idee heeft uitgewerkt, komt u mogelijk voor diverse soorten bescherming in aanmerking. U kunt denken aan modelrecht, merkenrecht, octrooirecht of auteursrecht. Om na te gaan wat voor uw idee van toepassing is, kunt u het beste contact met ons op te nemen voor een vrijblijvend advies.
De woorden patent, octrooi, merk en model worden regelmatig door elkaar gebruikt. Een patent is in feite hetzelfde als een octrooi en gaat om een uitvinding, een nieuwe oplossing voor een bestaand probleem. Vaak gaat dit om iets technisch. Wilt u de vormgeving van uw product beschermen, dan kan dit door middel van een model- of merkregistratie. Wenst u een naam of logo te beschermen, dan is een merkregistratie vaak de aangewezen beschermingswijze.
Hoewel deze drie symbolen veelvuldig worden gebruikt in Nederland, is het gebruik hiervan niet verplicht en verkrijgt men geen enkele extra bescherming door het gebruik van een dergelijk teken. Wel kunt u deze tekens uiteraard gebruiken als een signaalfunctie om aan te geven dat uw merk of model bescherming geniet. Het gebruik van deze symbolen is in de Verenigde Staten overigens wel verplicht om aan te duiden dat een merk in de aanvraagfase is (TM), geregistreerd is (®) of er een auteursrecht is geregistreerd ©.

Merknamen en logo’s

Een patent is hetzelfde als een octrooi en betreft een uitvinding, een nieuwe oplossing voor een bestaand probleem. Vaak gaat dit om een technische vinding. Met een model beschermt u de vormgeving van uw product, dit kan een driedimensionale vorm zijn, maar ook tweedimensionale producten zoals behang en ansichtkaarten kunnen als model worden beschermd. Een merk functioneert als een teken ter onderscheiding van producten en diensten. De consument herkent door een merk dat een product van u of een ander afkomstig is. Merkbescherming kan rusten op onder andere merknamen, logo’s en vormen (denk aan het Coca-Cola flesje).
Een merk is een teken dat dient ter onderscheiding van producten en diensten en heeft een identificatiefunctie. Door een merk wordt het product of de dienst van de ene ondernemer onderscheiden van dat van een ander. Een merk kan bijvoorbeeld bestaan uit een woordmerk, een beeldmerk, een combinatie van een woord- en beeldmerk, een vormmerk, een kleurmerk, een klankmerk, een lettercombinatie, een cijfercombinatie of een slagzin.
Door de registratie van uw naam bij de Kamer van Koophandel ontstaan geen handelsnaamrechten. Deze ontstaan pas door het gebruik van uw naam. De omvang van deze bescherming is afhankelijk van hoe en waar u deze handelsnaam gebruikt, maar is in veel gevallen beperkt. Door het registreren van uw naam als Benelux merk verkrijgt u een ruimere bescherming voor uw naam, namelijk voor de gehele Benelux. Of u uw naam vervolgens alleen op regionaal of in de gehele Benelux gebruikt is aanvankelijk irrelevant. Wanneer u uw naam actief gebruikt en uw cliënten uw producten of diensten herkennen aan deze naam, adviseren wij uw naam ook als merk te registreren.
Om er achter te komen of uw logo of merknaam al is geregistreerd door een derde, kan allereerst een identiek merkonderzoek worden verricht in de relevante registers. Deze eerste controle kan TrdMrx Legal voor u doen, maar kunt u zelf eventueel ook verrichten. Mocht er geen merk uit dit identieke merkonderzoek naar voren komen, dan is het raadzaam om vervolgens een volledig merkonderzoek uit te laten voeren, omdat ook vergelijkbare merken bezwaarlijk kunnen zijn voor het gebruik en de registratie van uw merk.

Productbescherming

Er zijn verschillende manieren om uw product juridisch te beschermen. Naast bescherming door middel van een merkregistratie en/of een modelregistratie is het mogelijk dat (een onderdeel van) uw product als octrooi kan worden beschermd. Welke beschermingsvorm voor u de beste manier is om uw product te beschermen, bespreken wij graag in een persoonlijk gesprek.
Onder specifieke omstandigheden kan de vorm van een product als merk worden geregistreerd. De eisen hiervoor zijn echter hoog. Zo kan geen merkbescherming worden verkregen voor een vorm die door de aard van de waar wordt bepaald, de vorm die noodzakelijk is voor het verkrijgen van een technisch effect en de vorm die een wezenlijke waarde aan een product geeft.
Het modelrecht beschermt het uiterlijk van producten. Twee belangrijke vereisten voor modelbescherming zijn, dat dit uiterlijk nieuw is en het een eigen karakter heeft. Modelbescherming kan worden verkregen voor driedimensionale producten (bijvoorbeeld voor meubels, accessoires of onderdelen van een product), maar ook voor tweedimensionale producten, zoals een behang- of stofprint.

Inbreuk

In het geval van inbreuk adviseren wij u zo snel mogelijk contact op te nemen met TrdMrx Legal. Wij adviseren u welke stappen genomen kunnen worden om de inbreuk op korte termijn te laten staken.
Wanneer u beschuldigd wordt van inbreuk op iemands intellectuele eigendomsrechten, maar het hier om welke reden dan ook niet mee eens bent, kunt u het beste zo snel mogelijk bij een specialist zoals TrdMrx Legal te rade gaan. TrdMrx Legal zal u adviseren hoe het beste kan worden gereageerd op een dergelijke claim.

Buitenland

In de meeste landen is het mogelijk uw merk te beschermen door middel van een of meerdere merkregistraties. Dit kan door middel van nationale merkaanvragen, een internationale merkaanvrage of een regionale merkaanvraag (zoals bijvoorbeeld voor de Europese Unie). Het wereldwijd registreren van uw merk is echter kostbaar. Wij adviseren u daarom altijd te kijken naar welke landen daadwerkelijk interessant zijn voor u in het kader van merkbescherming. Wanneer u ons laat weten in welke landen u uw merk wenst te beschermen, adviseren wij u graag over de mogelijkheden.
Een merkregistratie is een territoriaal begrensd recht. Wanneer u uw producten of diensten exporteert naar een ander land, is het daarom belangrijk dat u in dit land merkbescherming geniet voor uw merk. Allereerst kunt u zonder merkregistratie vaak moeilijk optreden tegen derden die inbreuk maken op uw rechten. Daarnaast loopt u zonder gedegen merkonderzoek en merkbescherming het risico dat een derde partij u aanspreekt op uw merkgebruik op grond van oudere rechten. Wanneer de export van uw diensten of producten naar een ander land/ andere landen een belangrijk onderdeel uitmaakt van uw onderneming, adviseren wij u uw merk ook in deze landen te beschermen. TrdMrx Legal heeft een internationaal netwerk van merkenrecht specialisten en voorziet u graag van een strategisch advies wat voor u de beste opties zijn.

Staat uw vraag er niet bij? Stel uw vraag hier.