EU Merkregistratie – Voor merkbescherming in de Europese Unie

EU merkregistratie. Merkbescherming Europese Unie.Door middel van een EU Merkregistratie verkrijgt u door middel van 1 merkregistratie bescherming van uw merk in alle 28 landen van de Europese Unie.

Dit type merkregistratie is een relatief goedkope manier om uw merk door middel van één registratie gelijk in de hele Europese Unie te beschermen. Ook wanneer u al wel weet dat u uw merk in de Europese Unie gaat gebruiken, maar nog niet exact waar, is een EU Merkregistratie daarnaast vaak een meer voordelige optie dan afzonderlijke nationale merkregistraties.

Een nadeel van een het zogenaamde Uniemerk is dat derden hiertegen bezwaar kunnen maken op basis van oudere rechten geldig waar dan ook in de Europese Unie. Indien een dergelijk bezwaar gerechtvaardigd is, wordt uw gehele merkaanvraag geweigerd en dient u het gebruik van uw merk veelal op korte termijn te staken. U heeft nog wel de mogelijkheid om uw aanvraag om te zetten naar nationale merkaanvragen in die landen waar zich het bezwaar niet voordoet. Dit brengt echter extra kosten met zich mee.

Om er in een vroegtijdig stadium achter te komen of er reeds identieke of overeenstemmende merken in de Europese Unie bestaan, adviseren wij u allereerst één of meerdere merkonderzoeken uit te voeren. Potentieel conflicterende merken kunnen zo vroegtijdig worden gesignaleerd, zodat naar een passende oplossing kan worden opgelost. Mochten er serieuze obstakels uit de merkonderzoeken naar voren komen, dan is het in sommige gevallen raadzaam voor een ander merk te kiezen.

Een EU Merkregistratie is allereerst geldig voor tien jaar en kan telkens voor periodes van tien jaar worden verlengd tegen betaling van een vernieuwingstarief. Wanneer uw merkregistratie in ons termijnbewakingssysteem is opgenomen, informeren wij u tijdig over deze vernieuwingsoptie, zodat u hier geen verder omkijken naar heeft.

Met 1 merkregistratie bescherming in 28 Europese landen.

Kostenbesparend ten opzichte van individuele merkaanvragen.

Meer risico’s dat bezwaar wordt gemaakt.

Weigering registratie geldt voor de gehele aanvraag.

Neem nu contact op om uw merk in de Europese Unie te beschermen. Bel of maak gebruik van het contactformulier.

Bel 085 3030 618