Disclaimer

Deze website bevat uitsluitend gegevens die bedoeld zijn als algemene informatie. Aan de informatie op deze website kunnen geen rechten, in welke vorm dan ook, worden ontleend.

TrdMrx Legal aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie op deze website of op websites waarnaar verwezen wordt.

De informatie en aanbevelingen op deze website kunnen zonder voorafgaande waarschuwing of kennisgeving worden gewijzigd. Wij spannen ons in om deze webpagina zo veel mogelijk beschikbaar te stellen, maar wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele gevolgen van (tijdelijke) niet-beschikbaarheid. Wijzigingen en typefouten zijn voorbehouden.

Alle intellectuele eigendomsrechten op het materiaal van de website berusten bij TrdMrx Legal. Onder website wordt verstaan de homepage met vervolgpagina’s, tekst, beeld en ander op de website beschikbaar materiaal die op enig moment te benaderen zijn via het internetadres http://www.trdmrx.com.

Het is niet toegestaan om zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van TrdMrx Legal tekst, beeld en/of ander op de website beschikbaar materiaal via elektronische, gedrukte media of op andere wijze op te slaan, te verspreiden of te verveelvoudigen.