Naam ‘Monaco’ Geen Merk

Lydian Brunsting Actualiteiten

  De naam Monaco kan geen merk zijn, aldus de EU-rechter. Wanneer het vorstendom Monaco in 2010 een EU-merkaanvraag indient voor de naam MONACO voor verschillende waren en diensten klassen, volgt al snel een gedeeltelijk weigering van deze aanvraag door het Europese Merken- en Modellenbureau. Haar redenering is dat de naam geen onderscheidend vermogen heeft  en beschrijvend is voor een …