Belangrijke wijzigingen Benelux Merkenwetgeving vanaf 1 juni 2018

Lydian Brunsting Actualiteiten

Wijzigingen Benelux Merkenwetgeving 1 Juni 2018

Doorhalingsprocedures

Het is bijna zover. Vanaf 1 juni 2018 is het dan eindelijk mogelijk om een procedure tot vervallen- of nietigheidsverklaring (oftewel een doorhalingsprocedure) van een Benelux merk direct bij het Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BBIE) in te dienen.

Tot nu toe moest een dergelijk verzoek nog altijd bij de rechter in worden gediend. Dit leverde voor deze en gene toch vaak nog een drempel op om daadwerkelijk tot actie over te gaan.

Door middel van deze nieuwe procedures kunnen bijvoorbeeld merken die niet voldoende zijn gebruikt, merken die mogelijk zijn verworden tot soortnaam en ook merken die in rangorde komen na een bestaande merkregistratie eenvoudiger nietig, dan wel vervallen worden verklaard. Dit alles geldt uiteraard voor zover aan alle overige voorwaarden wordt voldaan.

Door de introductie van deze procedures bij het BBIE, wordt het naar verwachting gemakkelijker, sneller en goedkoper om een doorhalings- en/of nietigheidsactie tegen een Benelux merk te starten. Het blijft overigens mogelijk om deze acties bij de rechter te starten.

Introductie extra bezwaar grond

Een andere niet onbelangrijke wijziging van de Benelux Merkenwet per 1 juni aanstaande is de mogelijkheid die de houder van een bekend merk krijgt in geval van een oppositie procedure.

Deze merkhouder kan vanaf deze datum ook bezwaar maken tegen de inschrijving van een overeenstemmend merk voor niet soort-gelijke waren en diensten. Tot nu toe was ontbrak deze mogelijkheid in de Benelux Merkenwetgeving.

Er moet door dit gebruik wel ongerechtvaardigd voordeel worden getrokken uit, of afbreuk worden gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het oudere merk.

Bovenstaande wijzigingen zijn bij het BBIE geïntroduceerd als gevolg van EU regelgeving. Bij het Bureau voor de Intellectuele Eigendom van de Europese Unie (EUIPO) bestonden dergelijke procedures voor het Uniemerk al.