Het Lego-poppetje als merk

Lydian Brunsting Actualiteiten

T-395-14-1-Lego-figuur-als-merk

Wanneer speelgoedfabrikant Lego in het jaar 2000 een merkaanvraag indient voor de bovenstaande vorm van het bekende Lego-figuur voor speelgoed en spellen, wordt deze vorm als vormmerk geaccepteerd en geregistreerd.

Concurrent Best-Lock, die vergelijkbare figuren gebruikt, is het hier niet mee eens en vordert nietigverklaring van deze merkregistratie. Best-Lock beargumenteert dat de vorm van het Lego poppetje wordt bepaald door de aard van het product en dat deze vorm en onderdelen daarvan technisch bepaald zijn en dus niet ingeschreven had mogen worden.

Ter ondersteuning van de eerste claim levert Best-Lock vervolgens echter geen verdere argumenten aan. Deze claim wordt daarom al snel verworpen door het Europese Gerecht.

Wat betreft de vraag of de vorm en onderdelen van het Lego-poppetje noodzakelijk zijn om een zekere technische uitkomst te verkrijgen, oordeelt het Europese Gerecht dat ook hiervan geen sprake is.

De vorm van de kenmerkende elementen van de Lego-figuren, zoals het hoofd, het lichaam, de armen en benen, lijkt namelijk niet gerelateerd te zijn aan enige technische uitkomst. Het zijn immers niet deze kenmerkende elementen die de aaneenkoppeling met in elkaar passende bouwstenen mogelijk maken.

Daarnaast kan uit de grafische voorstelling van de holtes onder de voeten, van de achterkant van de benen, van de handen en van het uitsteeksel op het hoofd als zodanig niet worden opgemaakt of deze elementen een of andere technische funtie hebben en in voorkomend geval om welke functie het zou gaan.

Tenslotte is er geen reden aan te nemen dat de vorm van de figuren noodzakelijk is om het aaneenkoppelen met in elkaar passende bouwstenen mogelijk te maken. De uitkomst van deze vorm is immers met name het verlenen van menselijke trekken, zodat het figuur een personage voorstelt en dus als een speelfiguur kan worden gezien door een kind.

De kenmerken van de vorm van de Lego-poppetjes zijn dus niet noodzakelijk om een technische uitkomst te verkrijgen aldus het Gerecht van de Europese Unie. De merkregistratie voor het Lego-figuur blijft derhalve in stand.


Wilt u de vorm van uw product als merk registreren? Neem contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken.