VS en Japan treden toe tot Verdrag Internationale Modelregistratie

Lydian Brunsting Actualiteiten

Door toetreding van de Verenigde Staten en Japan tot het Verdrag van Den Haag voor Internationale Modelregistratie wordt het vanaf deze maand weer een stuk eenvoudiger en goedkoper om modelbescherming in deze landen te verkrijgen.

Waar voorheen nog aparte nationale modelaanvragen dienden te worden ingediend inde Verenigde Staten en Japan, is het vanaf 13 mei 2015 namelijk mogelijk om deze landen aan te wijzen in een Internationale modelaanvraag.

De totale kosten voor het verkrijgen van internationale modelbescherming in de Verenigde Staten en Japan zullen hierdoor over het algemeen lager zijn dan in het geval van een nationale modelaanvraag.

Wel dient er rekening mee te worden gehouden, dat na indiening van de internationale modelaanvraag bij het Internationale Merken- en Modellenbureau (WIPO) in Genève nog een beoordeling van de modelaanvraag door het Amerikaanse en/ of Japanse Merken- en Modellenbureau plaats vindt, waar mogelijk kosten voor worden gerekend.