Je Suis Charlie als merk?

Lydian Brunsting Actualiteiten

je-suis-charlie-als-merk

In vervolg op de aanslag op het hoofdkantoor van Charlie Hebdo op 7 januari jongstleden werd onder andere de slogan JE SUIS CHARLIE  gelanceerd.

Zowel in de Benelux, Frankrijk als de Verenigde Staten dienden verschillende partijen al snel merkaanvragen in voor deze woordcombinatie.

Waar de merkaanvraag bij het Benelux Merken- en Modellenregister vervolgens rap weer werd ingetrokken na alle publiciteit rondom de aanslag, gaf het Franse Merkenbureau aan dat zij al tientallen merkaanvragen heeft moeten weigeren.

Het Europese Merken- en Modellenbureau heeft zich vrijdag op een voor haar ongebruikelijke wijze proactief uitgelaten over merkaanvragen voor de woordcombinatie JE SUIS CHARLIE. Dergelijke merkaanvragen zullen vermoedelijk door haar worden geweigerd, aangezien zij in strijd met de openbare orde en goede zeden zijn, en tevens elk onderscheidend vermogen missen.

Normaal gesproken laat het Europese Merken- en Modellenbureau zich niet op voorhand uit over de mogelijke weigering van specifieke merkaanvragen. Dat zij dat in dit geval wel doet, is een positieve ontwikkeling.

De vraag rest nu wat het Amerikaanse Merkenbureau met de aanvraag voor JE SUIS CHARLIE als merk zal doen.

Neem nu contact op om uw merk te beschermen. Bel of maak gebruik van het contactformulier.

Bel 06-81089643