Vanaf 1 januari werken van onder andere Kandinsky, Munch rechtenvrij

Lydian Brunsting Actualiteiten

 

Auteursrechten op een werk vervallen in Nederland 70 jaar na overlijden van de maker. In het jaar daaropvolgend is een werk rechtenvrij en mag dit door een ieder in exact dezelfde vorm worden gebruikt zonder toestemming te vragen aan de erfgenamen van de maker, ook voor commercieel gebruik.

Vanaf 1 januari 2015 vallen er zo weer een groot aantal kunstenaarswerken in het publieke domein, waaronder werken van kunstenaars zoals Edvard Munch, Wassilly Kandinsky en Mondriaan.

380px-The_Scream

Let voordat u deze werken nu gaat gebruiken op uw producten of voor uw diensten wel even op. Hoewel de regels wat het betreft het vervallen van auteursrechten in Nederland vrij duidelijk zijn, gelden er in verschillende landen andere regels. Zo vervallen auteursrechten in Amerika bijvoorbeeld veelal pas na 95 jaar.

Ook wordt ervan uitgegaan, dat wanneer u een werk in Nederland op het internet plaatst, dit voor een Amerikaan zichtbaar kan zijn, waardoor u zich onder de Amerikaanse wetgeving wellicht wel schuldig maakt aan auteursrecht-inbreuk wanneer u een werk van Mondriaan online gebruikt.