Modelregistratie voor gebroken biscuit?

Lydian Brunsting Actualiteiten

Modelbescherming-biscuit-design-protection-biscuit

Biscuits Poult SAS vraagt modelbescherming aan voor de vorm van een halve biscuit. Zoals gebruikelijk tijdens de registratieprocedure voor een model beoordeelt het Europese Merken- en Modellenbureau het modeldepot op formele vereisten zonder diep in te gaan op de inhoud van de modelaanvraag en wordt de modelregistratie geregistreerd.

Banketbakkerij Merba B.V. tekent vervolgens bezwaar aan tegen deze modelregistratie en vordert nietigverklaring hiervan op basis van de argumenten dat het model voor de biscuit niet nieuw is en geen eigen oorspronkelijk karakter heeft en op de grond dat de verschijningsvorm louter door de technische functie wordt bepaald.

Hoewel deze vordering in eerste instantie werd afgewezen, wordt in hoger beroep anders geoordeeld en wordt de modelregistratie nietig verklaard door de kamer van beroep van het Europese Merken- en Modellenbureau.

Het Gerecht van Eerste van de Europese Unie oordeelde deze week, dat deze laatste uitspraak terecht is en dat men alleen modelbescherming kan krijgen voor de zichtbare delen van een product of onderdelen daarvan, mits deze aan de vereisten van nieuwheid en een eigen karakter voldoen.

Omdat de vulling van de biscuit alleen zichtbaar is, wanneer deze wordt gebroken, kan dit kenmerk niet worden meegenomen bij de bepaling of het model voor de biscuit een eigen karakter heeft. Vanwege het bestaan van vele andere vergelijkbare modellen voor biscuits bepaalt het Gerecht vervolgens dat de biscuit van Biscuits Poult SAS geen eigen oorspronkelijk karakter heeft en dus geen modelrechtelijke bescherming toekomt. De beslissing omtrent de nietigheid van de modelregistratie was derhalve terecht, aldus het Gerecht.