iSWATCH belemmering voor iWATCH

Lydian Brunsting Actualiteiten

Tijdens het lezen van het nieuws over de Apple Watch heeft u zich wellicht afgevraagd waarom het horloge niet iWATCH is genoemd in vervolg op haar andere producten welke allemaal beginnen met de letter -i.

Hoewel Apple de gedachte hierachter uitvoerig heeft toegelicht in het nieuws, hebben wij ons afgevraagd in hoeverre deze beslissing niet is ingegeven door de aanwezigheid van het merk iSWATCH te name van het bedrijf Swatch, bekend van de horloges. Dit merk is wereldwijd geregistreerd voor horloges en aanverwante diensten zoals het repareren van horloges. Swatch beschermt deze merkregistratie actief tegen vergelijkbare verwarringwekkende merken, zoals blijkt uit de recente oppositie-uitspraak in de zaak iWATCH-iSWATCH.

Op enig moment dient de heer Weise een merkaanvraag in voor het woord/beeldmerk iWATCH voor alle producten in klasse 14, waaronder ook horloges en juwelen vallen. Wanneer het bedrijf Swatch hier achter komt, dient zij een oppositie tegen deze merkaanvraag in op basis van haar merkregistraties voor de merken SWATCH en ISWATCH.

Het Benelux Merken- en Modellenbureau besluit dat iWATCH teveel gelijkenis vertoont met de merken van SWATCH, niet alleen omdat de merken in visueel en auditief opzicht grote gelijkenis vertonen, maar ook omdat merkbescherming wordt gezocht voor identieke en vergelijkbare producten. De merkinschrijving voor iWATCH wordt derhalve afgewezen.