Auteursrecht – Wat is dat, hoe krijg ik het en wat heb ik eraan?

 

Veel creaties worden beschermd door het auteursrecht. Denk aan filmpjes, foto’s en websites, maar ook aan muziek, theatervoorstellingen en allerlei andere creaties.

Relevantie auteursrecht

Wanneer iets auteursrechtelijk beschermd is, mogen anderen dit niet zomaar namaken of publiceren. Hiervoor moet toestemming worden gevraagd aan de auteursrechthebbende.

De auteursrechthebbende – de  eigenaar van het auteursrecht – kan optreden tegen het gebruik van zijn werk zonder toestemming en hiervoor een vergoeding eisen.

Vereisten auteursrecht

Een belangrijk vereiste voor het verkrijgen van auteursrechtelijke bescherming is, dat er een uitwerking aanwezig is. Met andere woorden, je hebt geen auteursrecht op een idee, dat je nog niet in een bepaalde vorm hebt gegoten.

Voor auteursrechtelijke bescherming is verder vereist dat het ‘werk’ voldoende origineel is en het persoonlijk stempel van de maker draagt. Je mag een werk bijvoorbeeld niet hebben afgekeken of gekopieerd van een ander.

Wie is de auteursrechthebbende?

Over het algemeen is de maker van een object de auteursrechthebbende.

Dit kan anders zijn wanneer het werk in dienstverband of in opdracht wordt gemaakt. Let er in zo’n geval goed op, wat hierover is afgesproken en leg zoveel mogelijk schriftelijk vast.

Hoe krijg ik auteursrecht?

In Nederland hoef je in principe niets extra’s te doen om ergens auteursrecht op te krijgen. Voldoet het werk aan de vereisten van de wet, dan wordt het automatisch auteursrechtelijk beschermd.

In tegenstelling tot bij merkregistraties is er dus geen registratie of inschrijving in een register verplicht. Door dit laatste is het vaak lastig te bewijzen wie de auteursrechthebbende op een object is.

In dit kader kan een i-depot soms handig zijn. Het i-depot is een wettelijk erkend bewijsmiddel, waarmee je kunt bewijzen dat de door jouw ontworpen creatie op een bepaalde datum bestond. Neem contact met ons op om dit i-depot nu te regelen.

Gebruik van het copyright teken  ©

Wanneer je ergens auteursrechten op hebt, neem hierin dan duidelijk het copyright teken  (©) in combinatie met het jaartal en je naam op.

Hoewel dit in Nederland niet verplicht is, geef je hiermee wel een sterk signaal aan derden, dat je de auteursrechten vanaf een bepaalde datum claimt.

Let op: in het buitenland kunnen andere vereisten gelden.

 

Wil je meer advies over auteursrecht? Neem dan contact met ons op. Bel 085-3030618 of gebruik het contactformulier.