Merken

Een merk is vaak een van de belangrijkste onderdelen van een onderneming. Hierdoor herkent men immers van wie een product of dienst afkomstig is. Het is gezien de waarde die een merk  vertegenwoordigt, dan ook niet meer dan logisch deze goed te beschermen. Dit kan door middel van een merkregistratie.

Door een merkregistratie wordt het exclusieve recht verkregen om een merk in het handelsverkeer te gebruiken. Daarnaast geeft een merkregistratie het recht om op te treden tegen inbreuk op deze merkrechten door andere partijen.

Daarnaast kunnen merkrechten commercieel worden geexploiteerd, door bijvoorbeeld licenties aan derden te geven of door deze merkrechten geheel of gedeeltelijk te verkopen aan een ander.

Let op: degene die het eerst een merk registreert, wordt de rechtmatige eigenaar van het merk. Wanneer te lang wordt gewacht met het registreren van een merk, kan het dus zo zijn, dat een derde u voor is en u geen rechten meer kunt claimen op een merk. Meer lezen.

MERK BESCHERMEN
MODEL BESCHERMEN

Vormgeving

De vormgeving van een product of onderdelen daarvoor kunnen op verschillende manieren worden beschermd.

De meest voor de hand liggende manier om bescherming voor de vormgeving van een product te verkrijgen is door middel van een modelregistratie.

In sommige gevallen is het ook mogelijk de vormgeving van een product als vormmerk te beschermen.

Meer lezen..

Je hebt een merknaam, een logo of een product ontwikkeld en wil deze nu beschermen om te voorkomen dat een derde deze kopieert.

TrdMrx Legal is expert in het beschermen van merknamen, logo’s en producten en begeleidt de gehele beschermingsprocedure vanaf het vooronderzoek tot na registratie.

De merken- en modellengemachtigden van TrdMrx Legal adviseren op een heldere en pragmatische manier welke beschermingsmogelijkheden er zijn. 

Zo wordt de hele woordenbrij hieronder in één keer een stuk overzichtelijker.

Stappen

Onderzoek

Alt Text

Registratie

Alt Text

Bewaking

Alt Text

VAKWERK & MAATWERK

TrdMrx Legal is een jong en eigentijds merkenbureau met een flexibele aanpak, waarbij maatwerk en heldere, pragmatische adviezen voorop staan.

Door meer dan 20 jaar ervaring op nationaal en internationaal vlak weet TrdMrx Legal snel tot de kern van de zaak door te dringen en biedt zij een concreet stappenplan voor het beschermen van uw merk of product op nationaal of internationaal niveau.

Vanaf het onderzoeken of de naam die u op het oog heeft beschikbaar en registreerbaar is, tot en met het moment dat u het registratiebewijs voor uw merk of model ontvangt, maar ook na registratie staan wij voor u klaar om uw rechten te bewaken en te beschermen.

Bel 085-3030618

of laat ons u terugbellen. Laat hier uw contactgegevens achter.