Merken

Een merk is vaak een van de belangrijkste onderdelen van een onderneming. Hierdoor herkent de consument immers van wie een product of dienst afkomstig is. Het is gezien de waarde die een merk  vertegenwoordigt, dan ook niet meer dan logisch deze juridisch goed te beschermen.

Door een merkregistratie verkrijg je het exclusieve recht om je merk te gebruiken in het handelsverkeer en op te treden tegen inbreuk op je merkrechten door derden.

Daarnaast kan je je merkrecht exploiteren door licenties aan derden te verlenen om het merk te gebruiken, of door je merkrechten geheel of gedeeltelijk te verkopen aan een derde.

Degene die het eerst een merk registreert, wordt de eigenaar van het merk. Meer lezen.

MERK BESCHERMEN
MODEL BESCHERMEN

Vormgeving

De vormgeving van een product of onderdelen daarvoor kunnen op verschillende manieren worden beschermd.

De meest voor de hand liggende manier om bescherming voor de vormgeving van jouw product te verkrijgen is door middel van een modelregistratie.

In sommige gevallen is het ook mogelijk de vormgeving van jouw product als vormmerk te beschermen.

Meer lezen..

Je hebt een merknaam, een logo of een product ontwikkeld en wil deze nu beschermen om te voorkomen dat een derde een en ander kopieert.

TrdMrx Legal is expert in het beschermen van merknamen, logo’s en producten en begeleidt de gehele beschermingsprocedure vanaf het vooronderzoek tot na registratie.

De merken- en modellengemachtigden van TrdMrx Legal adviseren op een heldere en pragmatische manier welke beschermingsmogelijkheden er zijn. 

Zo wordt de hele woordenbrij hieronder in één keer een stuk overzichtelijker.

Stappen

Onderzoek

Alt Text

Registratie

Alt Text

Bewaking

Alt Text

VAKWERK & MAATWERK

TrdMrx Legal is een jong en eigentijds merkenbureau met een flexibele aanpak, waarbij maatwerk en heldere, pragmatische adviezen voorop staan.

Door meer dan 16 jaar ervaring als merken- en modellengemachtigde in het nationale en internationale bedrijfsleven weten de juristen van merkenburea TrdMrx Legal snel tot de kern van de zaak door te dringen en bieden zij een concreet stappenplan voor het beschermen van uw merk of product op nationaal of internationaal niveau.

Vanaf het onderzoeken of de naam die u op het oog heeft beschikbaar en registreerbaar is, tot en met het moment dat u het registratiebewijs voor uw merk of model ontvangt, maar ook na registratie staan wij voor u klaar om uw rechten te bewaken en te beschermen.

Bel 085-3030618

of laat ons u terugbellen. Laat hier uw contactgegevens achter.